Nebezpečné videá

Prečo som ochotný na svojej stránke zobraziť aj "nebezpečné" videá?

Som presvedčený, že deti by mali začať rúbať drevo hneď ako udvihnú sekeru. Ich švih je totiž ešte tak slabý, že ak si aj zatnú do nohy, je z toho nakoniec len možno škaredá jazva na nohe. Ak sa deti dostanú k sekere až keď sú veľké, potom si môžu spôsobiť naozaj škaredé zranenie ...

So zápalkovou raketkou sme sa hrávali tajne už ako deti. Naozaj tajne aby o tom rodičia nevedeli a hlavne sme veľa a často krát nebezpečne experimentovali. Nikto nás totiž neučil "narábať so sekerou", keď sme ju ledva udvihli a nikto nám nepovedal chrá?te si oči, alebo tu použi rukavice ...

Myslím si, že ak ukážeme správny návod a postup a vysvetlíme čo je na tom nebezpečné, potom si môžeme dovoliť ukázať deťom aj potenciálne rizikové experimenty.
 
admin

Power By TeriRS