reforma školstva:

Vôbec by mi neprekážalo, ak by učitelia mali 5-6 tisícové platy. Znamenalo by to, že si školstvo bude môcť vyberať kvalitných pedagógov. Následne kvalita školstva z dlhodobého hľadiska vráti investíciu do kvalitných pedagógov v kvalite pripravenosti študentov na reálnu prax
Pozn. tých 5-6 tisíc by kľudne mohol byť aj nástupný plat učiteľa - nie plat riaditeľa :)

Moja predstava je, trochu utopistická. Predstavujem si totálny reset školského systému v ktorom sa prakticky okamžite vymenia všetky funkcie počnúc riaditeľom až po posledného učiteľa, upratovačku a vrátnika. Pracovať v školstve by malo byť známkou, že patríte medzi elitu. Pomaly aj upratovačka a vrátnik by mali odvádzať prácu hodnu školského systému. Napríklad školník, ktorý ide opraviť stoličku si ju nemôže dovoliť pozvárať fušerským zvarom, ak pôsobí na technickej škole ... jeho zvar by mal ísť príkladom ...samozrejme si to nemôže dovoliť sfušovať ani na inej škole.
Kompletný reset je dôležitý, pretože na súčasných riaditeľských postoch sú často krát skostnatelí riaditelia, ktorí nebudú schopní vybrať pre svoju školu kvalitných pedagógov, pretože sami už často krát nie sú schopní posúdiť kvalitu a tú by som vyžadoval na maximálnej úrovni.
Zárove? si myslím, že aj samotní učitelia by sa mali naďalej vzdelávať a udržovať sa na špičkovej úrovni. Mali by byť aktívni vo vedecko výskumnej činnosti. Súčasný systém kreditov (a platnosti kreditov) je iba chabým a nefunkčným riešením vzdelávania.
Kde zobrať kvalitných učiteľov?
Je pravda, že pedagogické školy dnes doslova chŕlia niekoľko stoviek učiteľov, ktorým sa neoplatí ostať zamestnaní v školstve. Pritom sú to kvalitní odborníci. Rovnako technické školy produkujú kvantum špičkových technikov, ktorí by často boli schopní kvalitne učiť, ale súčasné školstvo ich nezaplatí a tak končia v zahraničí ...

V školstve zárove? s mzdovým ohodnotením treba vykonať aj systémové zmeny. V mnohých prípadoch sú samotní riaditelia škôl bohužiaľ skorumpovaní - mala by sa adekvátne k platom posilniť (zvýšiť) adekvátne aj trestnoprávna zodpovednosť pedagogických zamestnancov za korupciu, podvody atď ... pri serióznych platoch by sa im to následne neoplatilo riskovať.

Byť učiteľom s vysokým platom prináša aj väčšiu zodpovednosť za to, že učitelia budú naozaj vzorom pre svojich študentov. V súčasnosti je stále možné ospravedlniť dodatočne neospravedlnené hodiny ak človek "dá" škole sponzorský dar ... učitelia i škola by mali byť tak dobre financovaní aby sa im ani neoplatilo riskovať brať úplatky, podvádzať, či iba neplniť si svoje povinnosti ...
Zárove? si myslím, že by sa mala výrazne posilniť aj ochrana pedagogických pracovníkov. Nie je možné, aby si deti v triedach dovoľovali to, čo si často krát dovoľujú.
Keď spomínam ochranu pedagogických pracovníkov, myslím si, že je vhodné, aby na školách fungovala profesionálna ostraha, ktorá by zárove? vykonávala dozor na chodbách proti krádežiam, šikanovaniu a bitkám. Neviem v tomto okamihu posúdiť, či má byť táto ostraha aj ozbrojená, ale určite by to nemala byť "lacná" ochrana z obchodného domu na ktorého keď sa človek pozrie, tak sa po... od strachu ...
Ostraha by mala byť priamo zamestnaná školským systémom - nie nejaký príživník z ochrannej agentúry a mala by byť kvalitou adekvátna kvalite školského systému

Vykonať systémové zmeny vo vyučovaní. Nie je možné, aby sa na fyzike učili témy, ku ktorým je nutné v matematike poznať princíp riešenia, pričom v matematike sa túto vec budú učiť až o X mesiacov ... samozrejme nie na úkor ústupkov vo fyzike, ale v zladení jednotlivých predmetov tak, aby rýchlosť vyučovania bola minimálne na súčasnej úrovni, ale vedomosti nech sa na jednotlivých predmetoch vzájomne dopĺ?ajú

celé je to o prekopaní celého školského systému. To, či sa deti učia dnes veľa alebo málo, resp. či to zvládajú, alebo by zvládli viac je v tomto okamihu irelevantné. Dôležitejšie je, aby jednotlivé veci na rôznych predmetoch do seba zapadali. Keď deti budú vidieť súvis a jednotlivé predmety sa budú dopĺ?ať, bude ich vedomostná úrove? rásť rýchlejšie.
Súčasne som presvedčený, že deti sa primárne nemajú učiť presné vzorce a poučky, ale sa majú hlavne naučiť učiť sa a sami si proaktívne hľadať veci ohľadom vzdelávania - aby boli motivovaní a "hladní" po vedomostiach

Deti nosia do škôl prehnane veľa učebníc. Navyše je stále problém s tlačou, dotlačou, novými učebnicami atď. Som presvedčený, že to, čo sa vynakladá na nové učebnice v tlačenej forme by hravo pokrylo nákup tabletov/ čítačiek kníh pre každého jedného žiaka (s kvalitnou batériou) a knihy by boli v elektronickej podobe.
Z pohľadu bezpečnosti som presvedčený, že nie je problém postaviť objednávku na tablety tak, aby sa dali odomknúť len otlačkom prsta študenta + vedúceho školského laboratória a aby tablety boli odolné voči prehratiu SW bez autorizácie - tým by sa tento artikel stal nezaujímavý pre zlodejov. I keď sa jedná o jemne nákladnejší model tabletu, pri vybavení všetkých študentov týmto tabletom by sa jednalo o tak veľkú objednávku, že by cena bola nižšia, ako dnešné lacné tablety.

Tiež som presvedčený, že v dnešnej dobe by veľká časť vyučovacích pomôcok, učebníc a pracovných listov mohla byť v elektronickej podobe. Náklady na udržovanie elektronických pracovných zošitov a pomôcok sú podstatne nižšie ako tlač nových pracovných listov ... nehovoriac o prípadoch, kedy tlačiarenský škriatok poškodí pár stránok v novej učebnici a tá sa stane nepoužiteľnou ... v lepšom prípade sa tých pár chýb preskočí ...
Do elektronických kníh sa ľahšie vykonávajú opravy ... ako napr pred pár rokmi stratilo Pluto status planéty a dnes sa uvažuje nad novým statusom pre Pluto ako proto plenétku, nehovoriac o tom, že v súčasnosti to vyzerá, že je/ bude objavená nová planéta v našej slnečnej sústave.
Ďalšia vec, čo mi trochu prekáža na súčasnom školskom systéme je fakt, že deti si často nosia domov veľa domácich úloh. Som presvedčený, že ak sa raz učia v škole 6-8 vyučovacích hodín, je neúmerné, aby doma robili ešte úlohy ďalšie 2 hodiny ... aj my dospelí máme pracovný čas len 8 hodín + 0,5 hodiny na obed.
Domáce úlohy by teda určite nemali byť v tejto forme ako sú teraz, ale určite by mali byť minimálne na dobrovoľnej báze ... t.j. učiteľ odporučí studentom príklady na precvičenie, ale preberú si ich v princípe len tí žiaci, ktorí v danej oblasti cítia slabinu, alebo tí, čo chcú vedieť viac. Objem povinných úloh by mal byť minimalizovaný.
Samozrejme aj tu sú veci, ktoré sa nedajú preskočiť, napr. povinné čítanie a podobne ... 
admin

Power By TeriRS