Komplexný rozbor vody 10/2022

pumpa na vodu

Na jednej z jesenných obecných akcií (10/20222) sa našej rodine podarilo v tombole vyhrať komplexný rozbor vody. Domček v Rovinke, ktorý sme pred „pár“ rokmi kúpili má aj studňu, ktorú používame primárne na polievanie záhrady. Tento rozbor od OZ Za našu vodu bol pre nás naozaj zaujímavou výhrou.

Popis studne

Studňa sa nachádza v pivničných priestoroch za naším domom. Bohužiaľ nedokážem odhadnúť, či bola vŕtaná, alebo narážaná. Na studni mám nainštalovanú starú ručnú pumpu. Historické tesnenia sú už v žalostnom stave a nedokážem ňou vytiahnuť vodu ručne. Pumpa už má najlepšie roky dávno za sebou a ak by som ju chcel demontovať, musel by som skrutky asi odrezať. Podobne je na tom aj odbočka ku čerpadlu. Fitingy tak prihrdzaveli, že ich nie som schopný uvoľniť ani s väčšou pákou. Bojím sa, že ak by som to skúšal silou, asi by som niečo praskol a musel by som to zvárať. Čerpadlo som kupoval jednoduchú domácu vodárničku s vlastnou expanzkou s prietokom (ak si dobre pamätám) asi 11.000 L/hod. Za čerpadlom mám umiestnenú filtračnú kolónu. V nej sú mechanické filtre a dusitanový filter.

Hĺbku studne nedokážem vzhľadom na predchádzajúce riadky odmerať. Vzhľadom k tomu, že vodu ťaháme zhora, tak maximálna hĺbka hladiny bude o cca 8m nižšie, ale hrubý odhad je asi 4-6m. Studňa má už svoj vek a tak si nemyslím, že by ju niekto vŕtal o moc hlbšie a zvlášť nie tu na žitnom ostrove. Musím ešte povedať, že podlahu v pivnici mám asi 2m pod úrovňou terénu. Reálna hĺbka vody voči terénu tak bude niekde v tolerancii 6-8m.

Aby tento rozbor pomohol aj našim susedom, musím prezradiť, že bývame kúsok od kostola. cca 50m. Nie som odborník, no myslím si, že voda aj v širšom okolí bude na tom podobne.

Spôsob odberu

V predchádzajúcom odstavci som popísal žalostný stav našej studne. Nechcel som vedieť, čo mi tečie na kohútiku za filtrami. Chcem vedieť, akú kvalitu má voda zo studne a tak sme vzorku odoberali čo najbližšie ku studni. Demontoval som prvý filter z celej rady a nechal som prepláchnuť systém. Vodu som prehnal len čerpadlom. Teoreticky mohla byť kontaminovaná jedine vodou z expanzky. Tento scenár však nepredpokladám, lebo pred odberom som vodu odpúšťal zo systému asi 20 minút na plný výkon.

Rozhodne musím povedať, že vodu sme odobrali najlepšie, ako sme vedeli. Tento spôsob potvrdil aj odberový technik, ktorý si sám naberal vzorky.

Vyhodnotenie

Vo všeobecnosti som s rozborom veľmi spokojný. Priznám sa, že som čakal oveľa horšiu situáciu. To, čo je v našej vode navyše, s tým sa dá pracovať. Napríklad železo budem filtrovať takýmto filtrom (alebo podobným). Koliformné baktérie preukazujú presakujúcu žumpu. Tu mám v sebe otázku „akej žumpy“, keďže u nás už roky nie je a máme napojenie na kanalizáciu. Túto vec rozhodne budem musieť prediskutovať so susedmi.
Update: Krátko po zverejnení výsledkov odberu som sa dozvedel, že relatívne nedávno sa v našej blízkosti opravovala porucha na kanalizácii, čo je teoreticky možný pôvodca koliformných baktérií. V každom prípade verím, že túto vec sa časom podarí odstrániť úplne.
Baktérie sa dajú odstrániť uhlíkovým filtrom alebo špeciálnym filtrom na baktérie. Samozrejme, musím najskôr pozrieť, či mi tieto vložky pasujú do mojich filtrov.
Tiež uvažujem nad UV filtrom a našiel som zaujímavú zostavu s predfiltrami. Všetky tieto filtre si ešte budem pred kúpou podrobnejšie prechádzať a tieto odkazy sú len nástrelom možností.

Komplexné vyhodnotenie rozboru vody v našej studni sa nachádza v tomto súbore

Komentáre

Pridaj komentár